Strateginen neuvonanto

Hopiasepat yrityksesi maailmalle vienti

AJATUSJOHTAJUUDEN RAKENTAMINEN

Haluatko avata tai luoda markkinoita uusille ratkaisuille? Tavoitteletko yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Meillä on hienot näytöt esimerkiksi teknologioiden konseptoimisesta yhteiskunnallisesti merkittäviksi hankkeiksi ilmastonmuutosta torjumaan. Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme korkean profiilin tilaisuuksia ja hankkeita, joihin usein rakennamme huomattavaa näkyvyyttä ansaitussa mediassa.

YHTEISKUNNALLISET AVAUKSET

Ideoimiamme yhteiskunnallisia avauksia on päätynyt niin Suomen pääministerin nimiin kuin EU-komission korkean tason agendalle. Kun suunnittelemme asiakkaillemme vaikuttavia ehdotuksia, niin ensimmäinen lähtökohta on ehdoton rehellisyys: Ratkaistavan ongelman tulee olla todellinen ja tärkeä sekä ratkaisun siihen aidosti merkittävä ja realistisesti toteutettavissa. Monissa tapauksissa olemme olleet keskeisessä roolissa myös avausten ja ehdotusten konkreettisessa edistämisessä vaikuttamistyömme kautta.

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA UUDET AVAUKSET

Olemme luoneet asiakkaamme teknologisen potentiaalin pohjalta uusia palveluja ja strategisia mahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Usein yhdistämme asiakkaamme uusiin vaikutusvaltaisiin yhteistyökumppaneihin ja laajennamme merkittävästi kykyä siirtyä kansainvälisille markkinoille. Korkean tason verkostomme ovat asiakkaillemme verraton apu laajentaa perspektiivejään ja toimintaansa. Autamme oivaltamaan, miten omat kyvykkyydet ja mahdollisuudet parhaimmin kohtaavat.

KUMPPANUUDET

Kiinnostaako uudet kumppanit yksityiseltä ja/tai julkiselta sektorilta? Yksittäisen yrityksen omat ponnistelut, vaikka miten aidot ja arvokkaat, saattavat näyttäytyä julkisuudessa markkinointitempauksina. Tuomme vastuullisuushankkeisiin mukaan merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita, jotka antavat sekä tarvittavan uskottavuuden että kaikupohjaa niin vaikuttajien kuin mediankin suuntaan. Varmistamme, että hienot ja vastuulliset teot näyttäytyvät oikeassa valossa. Avaamme asiakkaillemme portteja myös suuriin yrityksiin, jotka ovat usein muuten vaikeasti tavoitettavissa.

STRATEGIAUUDISTUS

Onko maailman nopea muutos vienyt pohjaa nykyiseltä strategialtanne? Olisiko työnne ja mahdollisuuksienne perusteellinen läpikäynti ja strateginen fokusointi tarpeen? Olemme olleet tukena mittavissa strategiauudistuksissa niin yrityksille kuin julkisille eturivin organisaatioillekin. Niin halutessanne voimme olla avainroolissa sekä strategianne suunnittelussa että sen jalkauttamisessa koko organisaatioon. Jos toimintanne tai katseenne ovat suuntautuneet erityisesti maailmalle, riskit analysoiva ja uusia mahdollisuuksia luotaava Geopalvelumme voi olla teille oikea ratkaisu.

ALL-IN STRATEGINEN VIESTINTÄPALVELU

Kaipaatteko luotettavaa kumppania, joka hoitaa kaiken tarvitsemanne? Kokonaisvaltainen juuri teille räätälöity palvelumme sisältää aivan kaiken tarvitsemanne; strategisen neuvonannon Suomessa ja/tai kansainvälisesti, viestintä- ja vaikuttamistyön ja miksipä ei valmennuksetkin. All-in strateginen viestintäpalvelumme hyödyntää täysimittaisesti sekä nykyistä asemaanne, saavutuksianne että teille löytämiämme uusia mahdollisuuksia. Pitkäjänteinen kumppanuus avaa asiakkaillemme merkittäviä näkymiä niin uusien markkinoiden avaamiseksi, tärkeiden asiakkuuksien synnyttämiseksi, ajatusjohtajuuden rakentamiseksi, brändin uudistamiseksi rakentamiseksi ja suuren yleisön mittavaksi tavoittamiseksi. Olemme aina käytettävissämme, joustavasti ja tehokkaasti. Antennimme ovat aina päällä: Vaikutamme ja luotaamme puolestanne uusia mahdollisuuksia aktiivisesti kaikessa tekemisessämme.