Vaikuttamistyö ja Public Affairs

Hopiasepät vaikuttaminen eduskunta

VAIKUTTAJAVIESTINTÄ JA LOBBAUS  

Tarjoamme vaikuttajaviestinnän ja lobbauksen palveluita yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat tehokkaammin edistää vastuullisia tavoitteitaan julkisen päätöksenteon ja yleisen mielipiteen kautta. Saavutamme todellisia tuloksia hyödyntämällä laajoja verkostojamme ja syvällistä asiantuntemustamme, jotta asiakkaamme voivat vaikuttaa päättäjiin, sidosryhmiin ja julkisen keskustelun muotoutumiseen strategisilla ja tarkasti kohdistetuilla viesteillä. Public Affairs tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yhteisiin julkisiin asioihin voi vaikuttaa ja pitääkin vaikuttaa, kun sekä tavoitteet että keinot ovat hyvät. Parempaa lainsäädäntöä syntyy informoimalla päättäjiä siitä, mitkä tekijät vievät Suomea ja maailmaa parempaan suuntaan.

VIP-VAIKUTTAJATAPAAMISET         

Tuomme asiakkaamme yhteen heidän asioissaan keskeisten päättäjien ja vaikuttajien kanssa. Huolehdimme siitä, että tapaamista tukevat ymmärrettävät, uskottavat ja kiinnostavat argumentit. Tarvittaessa rakennamme tapaamisiin kokonaan uuden ehdotuksen asiakkaamme asiaa edistämään. Olennaista on kunnioitus: Tapaamisia ei järjestetä tyhjän takia eikä vaikuttajia rasiteta ehdotuksilla, joilla ei ole onnistumisen mahdollisuuksia, vaan jotka tarjoavat vastuullisia win-win näköaloja kaikille asianosaisille. Yhdistämme asiakkaitamme eturivin vaikuttajiin, jotka itse saavat uusia ajatuksia arvokkaan työnsä tueksi.

ISOT VAIKUTTAJATILAISUUDET

Tilaisuudet eivät ole itseisarvo. Tapahtuman tai tilaisuuden on edistettävä jotain merkittävää, jotta sillä itsellään olisi merkitystä miljoonan muun tapahtuman joukossa. Olemme järjestäneet lukuisia korkeimman profiilin tilaisuuksia ministeri- ja presidenttitasoa myöten ja luoneet niihin sisältöjä, jotka ovat tuoneet asiakkaillemme laajaa myönteistä julkisuutta. Hyvä, sisällöltään aidosti merkittävä tilaisuus voi palvella niin yleisen tunnettuuden, ajatusjohtajuuden kuin oikean asiakaskunnankin tavoittamista. Mahdollisuudet ovat miltei rajattomat, kun avoimin silmin tavoitellaan mahdollisimman kunnianhimoisia tuloksia.

VAIKUTTAMISSTRATEGIA   

Vaikuttamisstrategia on palvelunamme suunnattu organisaatioille, jotka haluavat saavuttaa konkreettisia tuloksia. Strategia ei ole pelkkä teoria tai ideoiden kokoelma, vaan se muodostuu selkeistä ja määrätietoisista toimenpiteistä, jotka suunnataan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Katsomme luovin silmin sekä nykyisiä saavutuksianne että yhdessä luodattavia uusia mahdollisuuksia. Kartoitamme ja tavoitamme kannaltanne tärkeimmät vaikuttajat, joiden kanssa tavoitteenne voivat rakentavasti edetä.

KAMPANJAT

Olemme rakentaneet asiakkaillemme lukuisia laajoja ja vaativia kampanjoita, jotka ovat tähän asti kaikki onnistuneet. Miksi? Jos oman perusajatukseen kantoon ja vastuullisuuteen asiaan todella uskoo, se kannattaa tuoda esiin kunnianhimoisesti ja monimuotoisesti. Vaikeatajuinen teknologia voi muuttua ilmastonmuutosta torjuvaksi ekosysteemiksi ja omaan ilmastovastuullisuuteen tehdyt suuret investoinnit saadaan jalostettua muita samaan innostavan kampanjan pohjaksi ja siivittäjäksi. Hyödynnämme verkostojamme ja tuomme mukaan ykkösluokan kumppaneita luomaan lisää uskottavuutta ja kantavuutta viesteille. Jokainen kampanja räätälöityy omien lähtökohtiensa perusteella – mukaan voi tuoda videot, somen ja korkean profiilin tilaisuudet. Paras tapa on se, joka asiakkaan tavoitteita eniten tukee.

AJATUSJOHTAJUUDEN RAKENTAMINEN

Haluatko avata tai luoda markkinoita uusille ratkaisuille? Tavoitteletko yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Meillä on hienot näytöt esimerkiksi teknologioiden konseptoinnista yhteiskunnallisesti merkittäviksi hankkeiksi ilmastonmuutosta torjumaan. Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme korkean profiilin tilaisuuksia ja hankkeita, joihin usein rakennamme huomattavaa näkyvyyttä ansaitussa mediassa.

YHTEISKUNNALLISET AVAUKSET               

Ideoimiamme yhteiskunnallisia avauksia on päätynyt niin Suomen pääministerin nimiin kuin EU-komission korkean tason agendalle. Kun suunnittelemme asiakkaillemme vaikuttavia ehdotuksia, niin ensimmäinen lähtökohta on ehdoton rehellisyys: Ratkaistavan ongelman tulee olla todellinen ja tärkeä sekä ratkaisun siihen aidosti merkittävä ja realistisesti toteutettavissa. Monissa tapauksissa olemme olleet keskeisessä roolissa myös avausten ja ehdotusten konkreettisessa edistämisessä vaikuttamistyömme kautta.