Hopiasepät

Jussi Seppälä
Jussi SeppäläToimitusjohtaja
Jussi on kokenut kansainvälisen politiikan ja talouden analyytikko ja viestijä. Jussilta on löytynyt ratkaisu useiden kansainvälisen yritystason kriisien ennaltaehkäisyyn ja vaihtoehtoisten strategioiden rakentamiseen.

Vahva kansainvälinen substanssiosaaminen, korkean tason verkostot ja viestintä tukevat toisiaan erinomaisesti. Uusi Geopalvelu on Jussin sydäntä lähellä, mutta aiemmin sille ei olisi ollut kysyntää. Vasta globaalin kehityksen kääntyminen markkinalähtöisyydestä vastakkainasetteluun ja geopolitiikkaan on tehnyt geotalouden osaamisesta etenkin vientiyrityksille välttämättömyyden. Yli 30 maassa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa työskennellyt Jussi tajuaa, miten uudessa maailmassa pitää navigoida.

Jussi tietää kenen puoleen kääntyä ja tuntee vaikuttajia ministeri-, komissaari- ja valtionpäätasoa myöten. Jussi ymmärtää, miten maailma ja media toimivat – ja kuinka löytää idealle media. Monet muistavat Jussin Ylen TV-uutisista, joihin hän raportoi yli 20 vuotta ulkomaantoimittajana ja EU-kirjeenvaihtajana. Jussi on myös hoitanut hallituksen kansainvälisiä mediasuhteita Suomen EU-lehdistöneuvoksena Brysselissä – hän tuntee vaikuttamisen välineet ja tekijät. Yksityiselle sektorille Jussi siirtyi laatien strategisia analyysejä Milttonille ennen Hopiaseppien perustamista 2016.

Ole yhteydessä! jussi.seppala@hopiasepat.fi 050 529 4562

Henna Hopia
Henna HopiaOperatiivinen johtaja
Henna on sekä kansainvälisen että kotimaisen politiikan, vaikuttamisen ja viestinnän osaaja sekä operatiivinen taituri. Henna on aiemmin toiminut mm. toimittajana Brysselissä, useissa think tankeissa, poliittisena avustajana eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa sekä näköalapaikalla Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n viestintäpäällikkönä.

Politiikassa itsekin toimineena Henna on erittäin hyvin verkottunut sekä kansainvälisesti että kotimaassa. Henna pystyy nopeisiin analyyseihin siitä, millaisia riskejä tai mahdollisuuksia erilaisiin geopoliittisiin tai poliittisiin asetelmiin liittyy. Henna varoitteli analyyseissään osuvasti Venäjän muodostamasta uhasta jo silloin, kun varoittelu ei ollut vielä muodikasta. Henna on mm. raportoinut EU-politiikan käänteistä Brysselistä kirjeenvaihtajana ja kirjoittanut eurooppalaisiin ajatushautomoihin laajasti julkaistuja poliittisia analyysejä.

Aktiivisena reserviupseerina Henna tuntee läheisesti sotilaallisen- ja kokonaisturvallisuuden asiat. Geopalveluun Henna tuo niin analyyttistä voimaa, vaikuttajaverkostoja kuin poikkeuksellisen organisointikyvynkin: Henna on ollut keskeisissä rooleissa pääministeritason tapahtumien järjestelyissä niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin.

Ole yhteydessä! henna.hopia@hopiasepat.fi 045 601 8886

Strateginen viestintätoimisto Hopiasepät perustettiin alkukesällä 2016, kun Jussi Seppälä ja Henna Hopia päättivät laittaa oman pajan pystyyn, sukunimiään mukaillen. Siitä lähtien kaksikko on auttanut asiakkaita, niin yrityksiä kuin yhteisöjä, vaikuttamaan ja profiloitumaan julkisuudessa, saamaan uutta suuntaa liiketoimintaansa, tai muilla tavoin pääsemään eteenpäin tavoitteissaan.

Osa asiakkaistamme on ollut mukana alusta asti ja toimimme heidän strategisina neuvonantajinaan ja viestintäkumppaneinaan. Asiakkuudet voivat toki sisältää myös vain tietyn mittaisen projektin tai esimerkiksi yksittäisen mediaoperaation.

Asiakkaiden potentiaali on saatu täysillä käyttöön seppien nerokkaiden ideoiden, kampanjoiden ja mediaulostulojen avulla, sekä etsimällä oikeat yhteistyökumppanit korkean tason verkostoistamme. Hopiaseppien tiiviissä yhteistyössä ideoimia hankkeita ja suunnitelmia on julkistettu mm. Suomen pääministerin ja EU-komission nimissä. Lisäksi Hopiasepät oli esimerkiksi yksi vain kolmesta toimistosta, jolta valtioneuvosto pyysi tarjousta Suomen valtiollisen Afrikka-strategiaprosessin fasilitointiin, saaden ehdotuksestamme samat laatupisteet kuin meitä sata kertaa suurempi kilpailijamme.

Jussilla ja Hennalla on laaja osaaminen niin kotimaisen kuin kansainvälisen median, vaikuttamisen, politiikan, EU-asioiden, turvallisuuden ja kansainvälisen politiikan areenoilta, joka on täysillä valjastettu asiakkaiden käyttöön. Yhteenlaskettuna Brysselissä kertyi aikanaan 16 vuotta, joten myös EU- ja Nato-korttelit ovat hyvin tuttuja.

Hopiaseppien suorassa palveluksessa tai ostopalvelujen kautta mukana takomassa on ollut vuosien varrella vaihteleva määrä asiantuntijoita ja harjoittelijoita. Olemme pieni mutta ketterä toimisto, joka pystyy saamaan aikaan sellaista, mitä muut eivät kehtaa edes yrittää. Kysy, niin kerromme lisää!

Strateginen viestintätoimisto Hopiasepät Jussi Seppälä Henna Hopia strategia viestintä vaikuttaminen

Jussi Seppälän julkaisuja:

Avoimuuden strategia diplomatiassa – Tapaus Brexit (Jussi Seppälä). S. 78-91. ProComma Academic -tutkimuskirja. Diplomaattinen viestintä (2018) – ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

ÄlySuomi – Euroopan tehokkainta innovointia. Toimittanut Jussi Seppälä, Hopiasepät. DIMECC 2018.

DIMECC – The most effective innovation in Europe. Toimittanut Jussi Seppälä, Hopiasepät. DIMECC 2016.

Suomi siiloista – 23 haastattelua johtamisesta. Näköaloja uudistuvaan yhteiskuntaan. Miltton Insights. Miltton 2015.

Mahdollisuuksia epävarmuudessa – 50 haastattelua Venäjästä. Elinkeinoelämän strategiset näköalat: Venäjä. Miltton Insights. Miltton 2014.

”Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia”, Suomen EU-edustuston kolumnit 2009-2010. Eurooppatiedotus syyskuu 2010, toimittanut Jussi Seppälä.

”Kana ja munat, kukkoa unohtamatta” Suomi-Ranska yhdistysten liiton jäsenlehti, Fran-Sun syysnumero 2007. Artikkeli Minun Ranskani –sarjassa.

”Europe through a Nation’s Eyes: Explaining Finland’s Orientation towards EU Security Integration”, professori Raimo Väyrysen 60-vuotisjuhlakirjassa Europe in Context. Insights to the Foreign Policy of the EU. Toimittajat: Tuomas Forsberg, Timo Kivimäki and Liisa Laakso, 2007.

”Kuuluuko suomalaisääni eurokorvessa?” Kanssalainen – kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman lehti. Oikeusministeriö, tammikuu 2006.

Valtiotieteen lisensiaatintyö: Intergovernmentalism and Federalism in the Development of the Common Foreign and Security Policy of the European Union : The Case of Finland Helsingin yliopisto 2004.

”The Northeastern Challenge”, teoksessa The New North of Europe. Policy Memos. The Finnish Institute of International Affairs, 2002.

”Non-aligned in the Core? Review of the Perspectives in the Finnish Integration and the Security Policy Debate” Yearbook of the Finnish Foreign Policy. The Finnish Institute of International Affairs, 2002.

“Yhä liittoutumattomana ytimessä? Pohdintaa integraatio- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun näköaloista Nizzan jälkeen”. Ulkopolitiikka-lehti 1/2001.

Henna Hopian julkaisuja:

Strategic Autonomy and the Defence of Europe. On the Road to a European Army? Suomi-kappale s. 165-183. Book. Friedrich Ebert Stiftung (FES) 2017. Seminaari 11.9: Yhteisen puolustuksen tiellä? · Kalevi Sorsa -säätiö (sorsafoundation.fi)

Lintukoto heräsi uhkiin, Hopia, H., Toivonen, S., s. 103-121, ’Sovinnon eväät – EVAn vuoden 2016 Arvo- ja asennetutkimus’. 2016 Helsinki.

Dawn of the Drones: Europe’s Security Response to the Cyber Age Wilfried Martens Centre for European Studies 2015, Brussels. Research Paper, 79 sivua.

Breaking Down the Walls: Improving EU–NATO Relations Centre for European Studies 2013, Brussels. Drukkerij Jo Vandenbulcke. Research Paper, 64 sivua.

Finland: Sound Economic Policy, Long-term Challenges, Hopia, H., Metelinen, S., s. 153-174. Synthesis, Novotný, V., Kastelic, A., Robles, S., De Corte, S., Lageson, J., Hopia, H., s. 507-536, From Reform to Growth: Managing the Economic Crisis in Europe Book. Centre for European Studies 2013. Eburon Academic Publishers.

Decline of the Media? Decline of Democracy? European View policy journal, numero 2/2013 ‘Campaigning and Parties’. Centre for European Studies 2013.

Afghanistan – Back to the Past? Update on EU and NATO involvement Article/ Blog. Centre for European Studies 2012.

European Defence – A Way Forward for EU and NATO Defence Cooperation. Centre for European Studies ja Suomen Toivo –ajatuspaja 2008. SP-Paino Oy, Hyvinkää. 50 sivua.